Декорни плочки за кухня Vigo Krokusy

Стенни плочки за кухня 9.80 х 9.80 см

 • Vigo White

  Vigo White

Декорни плочки за кухня 9.80 х 9.80 см

 • Krokusy Motiv A

  Krokusy Motiv A

 • Krokusy Motiv B

  Krokusy Motiv B

 • Krokusy Listwa

  Krokusy Listwa

Производител на кухненски плочки Vigo Glamour е полската фабрика Cerkolor. Серията от плочки Vigo Glamour включва: Стенни плочки 9.80 х 9.80 см - Vigo White, Декорни плочки 9.80 х 9.80 см - Krokusy Motiv A, Krokusy Motiv B, Krokusy Listwa