Кухня Frozen

Стенни плочки за кухня 33x91см

 • Frozen-W

  Frozen-W

Декорни плочки за кухня 33x91см

 • Loska Grey

  Loska Grey

Пура за кухня 1.5х90см

 • Acero

  Acero

Пура за кухня 0.8х90см

 • L. Norian-N

  L. Norian-N

Производител на кухненски плочки Frozen е испанската фабрика Peronda. Серията некалибровани плочки за кухня Frozen включва: Стенни плочки за кухня 33x91см - Frozen-W, Декорни плочки за кухня 33x91см - Loska Grey, Пура за кухня 1.5x90см - Acero, Пура за кухня 0.8x90см - L. Norian-N