Плочки Gordion

Фаянс 30х60см

  • Gordion Beige

    Gordion Beige

  • Gordion Cream

    Gordion Cream

Фриз 7х60см

  • Gordion Multi Border

    Gordion Multi Border

Плочки Gordion, произведени от YURTBAY CERAMIK, Турция. Серията се състои от: Фаянс 30х60см; Фриз 7х60см